Posts Tagged 'שיחים צל'

בשמת הגינה

בשמת הגינה

שיחים צל

בלזמינה

צבע פריחה: בשלל צבעים
אור:  צל מואר
השקיה:  בינונית
קור וחום: רגיש לשרב ולקור
קצב צימוח:  מהיר
גובה: 60 ס”מ
עונת פריחה: סתיו וקיץ
מאפיין שימושי:  גינה מוצלת 
הערות: יוצר ספיח, ירוק עד

בשמת הגינה