Posts Tagged 'שיחים לצל'

כריזנטמה

כריזנטמה

שיחים לצל
השקיה: בינונית
אור: צל, צל חלקי
פריחה: רוב השנה
צבעים: בשלל צבעים
הערות: מומלץ לשתילה במכלים.

אגרטון מקסיקני

אגרטון מקסיקני

שיחים לצל חלקי

צבע פריחה: סגול
אור: צל או צל חלקי
השקיה: בינונית
קצב צימוח: מהיר
גובה: 30 ס”מ
עונת פריחה: אביב וסתיו
מאפיין שימושי: ערוגה, מיכל

מרווה הדורה

מרווה הדורה

שיחים לצל חלקי

צבע פריחה: שלל צבעים
אור:  צל או צל חלקי
השקיה: בינונית
קצב צימוח:  מ היר
גובה: 50 ס”מ
עונת פריחה: קיץ וסתיו
מאפיין שימושי:  ערוגה, מיכל