Posts Tagged 'שיחים לצל חלקי'

אגרטון מקסיקני

אגרטון מקסיקני

שיחים לצל חלקי

צבע פריחה: סגול
אור: צל או צל חלקי
השקיה: בינונית
קצב צימוח: מהיר
גובה: 30 ס”מ
עונת פריחה: אביב וסתיו
מאפיין שימושי: ערוגה, מיכל

מרווה הדורה

מרווה הדורה

שיחים לצל חלקי

צבע פריחה: שלל צבעים
אור:  צל או צל חלקי
השקיה: בינונית
קצב צימוח:  מ היר
גובה: 50 ס”מ
עונת פריחה: קיץ וסתיו
מאפיין שימושי:  ערוגה, מיכל

 

הורטנזיה

הורטנזיה

שיחים לצל חלקי

 הורטנזיה / הידרנגיאה

צבע פריחה: ורוד, לבן וסגול
אור:  צל חלקי
השקיה: מרובה
קור וחום: רגיש לקור
קצב צימוח:  מהיר
גובה: 70-40 ס”מ
עונת פריחה: אביב, קיץ וסתיו
מאפיין שימושי:  בעציץ, בערוגה
הערות: רב שנתי נשיר

 הורטנזיה