Posts Tagged 'גילרדיה'

גיירדיה\ גילרדייה

גיירדיה\ גילרדייה

שיחים לשמש

צבע פריחה: כתום עם צהוב, אדום עם צהוב. 
אור: שמש
השקיה: בינונית
קצב צימוח: מהיר
גובה: 40 ס”מ
עונת פריחה: אביב, קיץ סתיו.
הערות: רב שנתי, יוצר ספיח, זקוק לקטום בחורף ובכלל על מנת לעודד פריחה מחודשת.