Archive for 'שיחים לצל'

טיבוצ’ינה ג’ולס (ננסית)

טיבוצ’ינה ג’ולס (ננסית)

שיחים לצל

צבע פריחה: סגול
אור: צל, חצי צל
השקיה: בינונית
קצב צימוח: מהיר
גובה: 1 מטר
עונת פריחה: אביב, קיץ.
הערות: רב שנתי, יש גם זן לשמש

טיבוצ'ינה

 

ברונפלסיה

ברונפלסיה

שיחים לצל

צבע פריחה: לבן, סגול, ורוד
אור: צל או צל חלקי
השקיה: מרובה
קצב צימוח: בינוני
גובה: 3-2 מטר
עונת פריחה: אביב וסתיו
הערות: רב שנתי נשיר מותנה, פריחה מרהיבה וריחנית, הצמח מוכר גם בשם “אתמול היום מחר” על שם 3 צבעיו. 

 

אגפנתוס

אגפנתוס

שיחים לשמש

צבע פריחה: סגול ולבן
אור: שמש או צל חלקי
השקיה: בינונית
קצב צימוח: בינוני
גובה: 90-40 ס”מ
עונת פריחה: אביב ובקיץ
הערות: גאופיט, רב שנתי ירוק עד. 

 

אגפנתוס אפריקני לבן

ליריופה כדנית

ליריופה כדנית

שיחים לצל

צבע פריחה: סגול
אור:  חצי צל או צל מלא
השקיה:  מרובה
קצב צימוח:  איטי
גובה: 70 ס”מ
עונת פריחה: קיץ
מאפיין שימושי:  מכלים, ערוגה.