Archive for 'שיחים לגינה – מגיעים לגובה של 5 מטרים וענפיהם הרבים מסתעפים סמוך לקרקע, כאשר אורך הגזע הוא מעל 50 ס”מ.'

פנטס פינקוס

פנטס פינקוס

פנטס פינקוס

פנטס פינקוס

פנטס אזמלני

פנטס אזמלני

צמחי בר

צמחי בר

הסיבה המרכזית לשימוש בצמחי בר בגינה היא עמידותם לתנאי הקרקע והאקלים, אינם זקוקים להשקיה או דישון מרובים, ודרישות האחזקה שלהם נמוכות יותר משל צמחי הנוי בגן, דבר המוזיל את עלויות אחזקת הגינה בצורה משמעותית.

מללויקה

מללויקה

שיחים לשמש

מללויקה דקת-עלים ‘קלרט טופס’

צבע פריחה: לבן
אור: שמש
השקיה: מועטה
קצב צימוח: בינוני
גובה: מטר
עונת פריחה: אביב
הערות: רב שנתי ירוק עד. 

מללויקה דקת עלים קלרט טופס

 

המליה

המליה

שיחים לשמש

צבע פריחה: כתום
אור: שמש, צל חלקי
השקיה: בינונית
קצב צימוח: בינוני
גובה: 3 מטר
עונת פריחה: אביב, קיץ סתיו.
הערות: רב שנתי נשיר מותנה

טיבוצ’ינה ג’ולס (ננסית)

טיבוצ’ינה ג’ולס (ננסית)

שיחים לצל

צבע פריחה: סגול
אור: צל, חצי צל
השקיה: בינונית
קצב צימוח: מהיר
גובה: 1 מטר
עונת פריחה: אביב, קיץ.
הערות: רב שנתי, יש גם זן לשמש

טיבוצ'ינה

 

בראיניה

בראיניה

שיחים לשמש

צבע פריחה: לבן זניח
אור: שמש או צל חלקי
השקיה: בינונית
קצב צימוח: בינוני
גובה: 2 מטר
הערות: נשיר מותנה רב שנתי, מתאים לגדר חיה. 

קנה הודית

קנה הודית

שיחים לצל

צבע פריחה: צהוב, צהוב בהיר, אדום
אור: צל או צל חלקי
השקיה: בינונית
קצב צימוח: מהיר
גובה: מטר וחצי
עונת פריחה: אביב
הערות: גאופיט ירוק עד רב שנתי

Page 1 of 3 123