Archive for 'צמחי בית'

ניצנית פורחת

ניצנית פורחת

צמחי בית

צבע פריחה: בשלל צבעים
אור: אור בהיר, שמש ישירה של הבוקר או אחה”צ.  
השקיה:  מועטה
קצב צימוח:  מהיר
גובה: 30 ס”מ

עונת פריחה: כל השנה
הערות:  ירוק עד

 

ניצנית

אספלניון קן הציפור

אספלניון קן הציפור

צמחי בית

אור: אור בהיר, להימנע משמש ישירה. 
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  בינוני
גובה: 70-50 ס”מ
הערות:  ירוק עד, קל מאוד לגידול, כאשר נוצר סבך של שורשים מעל האדמה זהו סימן שיש להעביר את הצמח לעציץ גדול יותר.

קן הציפור

Page 2 of 2 12