Archive for 'צמחי בית'

דרצנה למון

דרצנה למון

קרוטון פטרה

קרוטון פטרה

סלה גינאה

סלה גינאה

קרא עוד ....

ביגוניה

ביגוניה
ביגוניה
ביגוניה

דקל שפריצי

דקל שפריצי

צמחי בית 

אור: מוצל\צל חלקי
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  בינוני
עמידות: רגיש למליחות
גובה: 3 מטר

הערות:  ירוק עד

דקל שפריצי

דקל אריקה

דקל אריקה

צמחי בית 

אור: מוצל\צל חלקי
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  בינוני
עמידות: רגיש למליחות
גובה: 3 מטר

הערות:  ירוק עד

אלוקסיה ‘אמזוניקה’

אלוקסיה ‘אמזוניקה’

צמחי בית 

צבע פריחה: לא משמעותי
אור: במקום מואר אך ללא שמש ישירה
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  בינוני
עמידות: רגיש לקור ולמליחות
גובה: 120 ס”מ

הערות:  ירוק עד

אנתוריון שרצר \ אנדרי

אנתוריון שרצר \ אנדרי

צמחי בית 

צבע פריחה: אדום, ורוד, לבן
אור: במקום מואר אך ללא שמש ישירה
השקיה:  מרובה
קצב צימוח:  איטי
עמידות: רגיש לקור ולמליחות.
גובה: 40 ס”מ

עונת פריחה: רב השנה
הערות:  ירוק עד, אוהב דישון מומלץ אחת לשבועיים. 

צינרריה

צינרריה

עונתי חורף

צינרריה

צבע פריחה: בשלל צבעים
אור:  צל\צל חלקי
השקיה:  מרובה
קצב צימוח:  מהיר
גובה: כ 30 ס”מ
עונת פריחה: חורף – אביב
מאפיין שימושי:  ערוגה, מיכל

 

Page 1 of 2 12