Archive for 'צמחי בית'

בת שבע לב

בת שבע לב

קרא עוד ....

דרצנה למון

דרצנה למון

קרוטון פטרה

קרוטון פטרה

סלה גינאה

סלה גינאה

קרא עוד ....

ביגוניה

ביגוניה
ביגוניה
ביגוניה

דקל שפריצי

דקל שפריצי

צמחי בית 

אור: מוצל\צל חלקי
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  בינוני
עמידות: רגיש למליחות
גובה: 3 מטר

הערות:  ירוק עד

דקל שפריצי

דקל אריקה

דקל אריקה

צמחי בית 

אור: מוצל\צל חלקי
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  בינוני
עמידות: רגיש למליחות
גובה: 3 מטר

הערות:  ירוק עד

אלוקסיה ‘אמזוניקה’

אלוקסיה ‘אמזוניקה’

צמחי בית 

צבע פריחה: לא משמעותי
אור: במקום מואר אך ללא שמש ישירה
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  בינוני
עמידות: רגיש לקור ולמליחות
גובה: 120 ס”מ

הערות:  ירוק עד

אנתוריון שרצר \ אנדרי

אנתוריון שרצר \ אנדרי

צמחי בית 

צבע פריחה: אדום, ורוד, לבן
אור: במקום מואר אך ללא שמש ישירה
השקיה:  מרובה
קצב צימוח:  איטי
עמידות: רגיש לקור ולמליחות.
גובה: 40 ס”מ

עונת פריחה: רב השנה
הערות:  ירוק עד, אוהב דישון מומלץ אחת לשבועיים. 

Page 1 of 2 12