Archive for 'כדים מבטון'

כד עגול קוני

כד עגול קוני

כד עגול קוני

 

הכדים עשויים בטון דמוי אבן ופוליאסטר עבודת יד וניתן להזמין לפי מידה.

העציצים מתאימים לגינות גג בשל עמידותם וחוזקם. 

כד מרובע גדול

כד מרובע גדול

עציץ מרובע גדול

 

מרובע פתח 30 גובה 80\מרובע פתח 40 גובה מטר

הכדים עשויים בטון דמוי אבן ופוליאסטר עבודת יד וניתן להזמין לפי מידה.

העציצים מתאימים לגינות גג בשל עמידותם וחוזקם. 

כד אגס עם שפה

כד אגס עם שפה

כד אגס עם שפה

 

הכדים עשויים בטון דמוי אבן ופוליאסטר עבודת יד וניתן להזמין לפי מידה.

העציצים מתאימים לגינות גג בשל עמידותם וחוזקם. 

כד בצורת גביע

כד בצורת גביע

כד בצורת גביע

 

הכדים עשויים בטון דמוי אבן ופוליאסטר עבודת יד וניתן להזמין לפי מידה.

העציצים מתאימים לגינות גג בשל עמידותם וחוזקם. 

עציץ מרובע גדול

עציץ מרובע גדול

עציץ מרובע גדול

 

מרובע 50 על 50 גובה 60

הכדים עשויים בטון דמוי אבן ופוליאסטר וניתן להזמין לפי מידה

העציצים מתאימים לגינות גג בשל עמידותם וחוזקם. 

כד ענק בצורת ארגז

כד ענק בצורת ארגז

ארגז

 

הכדים עשויים בטון דמוי אבן ופוליאסטר עבודת יד וניתן להזמין לפי מידה.

העציצים מתאימים לגינות גג בשל עמידותם וחוזקם.