Archive for 'חיפויי קרקע'

זכוכית ממוחזרת

זכוכית ממוחזרת

 

קרא עוד ....

חלוקי נחל עדן

חלוקי נחל עדן

קיים בכמה גדלים וניתן לרכישה כבלה של 1 טון או כשק של 20 ק”ג.

גובה השכבה לחיפוי 6-8 ס”מ

שק מכסה 0.5 מ”מ ובלה של טון 8-10 מ”ר.

חלוקי נחל אדווה

חלוקי נחל אדווה

 

קיים בכמה גדלים וניתן לרכישה כבלה של 1 טון או כשק של 20 ק”ג.

גובה השכבה לחיפוי 6-8 ס”מ

שק מכסה 0.5 מ”מ ובלה של טון 8-10 מ”ר.

חלוקי נחל ניצן גרנוליט

חלוקי נחל ניצן גרנוליט

גודל: 6-10 מ”מ

קרא עוד ....

חלוקי נחל עמית

חלוקי נחל עמית

קיים בכמה גדלים וניתן לרכישה כבלה של 1 טון או כשק של 20 ק”ג.

גובה השכבה לחיפוי 6-8 ס”מ

שק מכסה 0.5 מ”מ ובלה של טון 8-10 מ”ר.

חלוקי נחל חן

חלוקי נחל חן

קיים בכמה גדלים וניתן לרכישה כבלה של 1 טון או כשק של 20 ק”ג.

גובה השכבה לחיפוי 6-8 ס”מ

שק מכסה 0.5 מ”מ ובלה של טון 8-10 מ”ר.

חלוקי נחל ניצן

חלוקי נחל ניצן

 

חלוקי נחל ניצן קיים ב-4 גדלים ( בחר ב”קרא עוד” על מנת לראות את שאר הגדלים)

מגיע בשקים של 20 ק”ג אך ניתן לרכוש גם בלות של 1.5 טון.

שטח החיפוי המומלץ: 

גובה השכבה 6-8 ס”מ וכיסוי של שק הוא 0.5 מ”מ

כיסוי של בלה 1.5 טון הוא  12-15 מ”מ

שילוב של חלוקי נחל בעיצוב גינות ובחצרות מהווה יתרון רב בתחזוקת הגינה.  בנוסף, חלוקי הנחל המונחים בין הצמחים משמרים את הטמפרטורה ואת הלחות שבאדמה, מונעים עשביה ותורמים לאורך חייהם ...

קרא עוד ....

אבני בזלת לגינה

אבני בזלת לגינה

אבני בזלת

טוף שחור

טוף שחור

קרא עוד ....
Page 2 of 3 123