כתבות

שסיענית מנוצה (שכיזנתוס)

שסיענית מנוצה (שכיזנתוס)

עונתי חורף

צבע פריחה: שלל צבעים
אור: שמש
השקיה: בינונית 
קור: עמיד
קצב צימוח: מהיר
גובה: 40 ס”מ
עונת פריחה: חורף
מאפיין שימושי: ערוגה, מיכלים
הערות: פרחי קטיף