כתבות

מרווה הדורה

מרווה הדורה

שיחים לצל חלקי

צבע פריחה: שלל צבעים
אור:  צל או צל חלקי
השקיה: בינונית
קצב צימוח:  מ היר
גובה: 50 ס”מ
עונת פריחה: קיץ וסתיו
מאפיין שימושי:  ערוגה, מיכל

מרווה הדורה

מרווה הדורה