בעיתונות

כתבה על המשתלה:

משתלת יהלי

משתלת יהלי

 

משתלת יהלי

משתלת יהלי

משתלת יהלי

משתלת יהלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משתלת יהלי במגזין המושבות

משתלת יהלי במגזין המושבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משתלת יהלי במגזין המושבות

משתלת יהלי במגזין המושבות משתלת יהלי במגזין המושבות

משתלת יהלי במגזין המושבות משתלת יהלי במגזין המושבות משתלת יהלי במגזין המושבות משתלת יהלי במגזין המושבות