כתבות

חמציץ

חמציץ

עונתי חורף

צבע פריחה: לבן
אור:  שמש או צל חלקי
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  מהיר
גובה: כ 20 ס”מ
עונת פריחה: חורף
מאפיין שימושי:  ערוגה, מיכל

חמציץ