כתבות

גרדניה יסמינית

גרדניה יסמינית

שיחים לצל חלקי

צבע פריחה: לבן
אור:  צל או צל חלקי
השקיה:  מרובה
קצב צימוח:  בינוני
גובה: 3 מטר
עונת פריחה: אביב
מאפיין שימושי:  ערוגה, מיכל

גרדניה יסמינית

גרדניה יסמינית