Posts Tagged 'מזרקות נוי'

מזרקה עגולה בשילוב כד

מזרקה עגולה בשילוב כד

מזרקה עגולה בשילוב כד

קרא עוד ....

מזרקה חומה עגולה בשילוב כד

מזרקה חומה עגולה בשילוב כד

מזרקה עגולה בשילוב כד

קרא עוד ....

מזרקה 2 קומות

מזרקה 2 קומות

מזרקה 2 קומות

קרא עוד ....

מזרקת בננה בינונית

מזרקת בננה בינונית

מזרקת בננה בינוניתקיים בשלושה גדלים

קרא עוד ....

מזרקה בננה קטנה

מזרקה בננה קטנה

קיים בשלושה גדלים

קרא עוד ....

מזרקות נוי

מזרקות נוי
קרא עוד ....

מזרקת ילד

מזרקת ילד

 גובה 81 ס"מ

קרא עוד ....

מזרקת ילד

 מזרקת ילד

 גובה 99 ס"מ

קרא עוד ....

מזרקת ילדה

מזרקת ילדה

 גובה 99 ס"מ

קרא עוד ....
Page 1 of 2 12