Archive for 'צמחי בית'

דקל שפריצי

דקל שפריצי

צמחי בית 

אור: מוצל\צל חלקי
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  בינוני
עמידות: רגיש למליחות
גובה: 3 מטר

הערות:  ירוק עד

דקל שפריצי

קרא עוד ....

דקל אריקה

דקל אריקה

צמחי בית 

אור: מוצל\צל חלקי
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  בינוני
עמידות: רגיש למליחות
גובה: 3 מטר

הערות:  ירוק עד

קרא עוד ....

אלוקסיה 'אמזוניקה'

אלוקסיה

צמחי בית 

צבע פריחה: לא משמעותי
אור: במקום מואר אך ללא שמש ישירה
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  בינוני
עמידות: רגיש לקור ולמליחות
גובה: 120 ס"מ

הערות:  ירוק עד

קרא עוד ....

אנתוריון שרצר \ אנדרי

אנתוריון שרצר \ אנדרי

צמחי בית 

צבע פריחה: אדום, ורוד, לבן
אור: במקום מואר אך ללא שמש ישירה
השקיה:  מרובה
קצב צימוח:  איטי
עמידות: רגיש לקור ולמליחות.
גובה: 40 ס"מ

עונת פריחה: רב השנה
הערות:  ירוק עד, אוהב דישון מומלץ אחת לשבועיים. 

קרא עוד ....

צינרריה

צינרריה

עונתי חורף

צינרריה

צבע פריחה: בשלל צבעים
אור:  צל\צל חלקי
השקיה:  מרובה
קצב צימוח:  מהיר
גובה: כ 30 ס"מ
עונת פריחה: חורף – אביב
מאפיין שימושי:  ערוגה, מיכל

 

קרא עוד ....

ספתיפילום

ספתיפילום

צמחי בית 

צבע פריחה: לבן
אור: במקום מואר אך ללא שמש ישירה
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  מהיר
עמידות: רגיש לקור ולמליחות
גובה: 80 ס"מ

עונת פריחה: רב השנה
הערות:  ירוק עד

קרא עוד ....

סינגוניום פטוטרתי

סינגוניום פטוטרתי

צמחי בית

אור: אור בהיר, צל חלקי  
השקיה:  מועטה
קצב צימוח:  מהיר
גובה: 30 ס"מ

הערות:  ירוק עד, מטפס ביתי

 סינגוניום פטוטרתי

קרא עוד ....

ניצנית פורחת

ניצנית פורחת

צמחי בית

צבע פריחה: בשלל צבעים
אור: אור בהיר, שמש ישירה של הבוקר או אחה"צ.  
השקיה:  מועטה
קצב צימוח:  מהיר
גובה: 30 ס"מ

עונת פריחה: כל השנה
הערות:  ירוק עד

 

ניצנית

קרא עוד ....

אספלניון קן הציפור

אספלניון קן הציפור

צמחי בית

אור: אור בהיר, להימנע משמש ישירה. 
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  בינוני
גובה: 70-50 ס"מ
הערות:  ירוק עד, קל מאוד לגידול, כאשר נוצר סבך של שורשים מעל האדמה זהו סימן שיש להעביר את הצמח לעציץ גדול יותר.

קן הציפור

קרא עוד ....