Archive for 'עצי נוי'

אדר סורי

עצי נוי ירוקי עד

אור: שמש
השקיה:  בינונית
קצב צימוח: בינוני
גובה: 12 מטר

רוחב: 4 מטר
מאפיין שימושי:  עץ לצל

 

 

קרא עוד ....

פלפלון בכות

עצי נוי ירוקי עד

אור: שמש
השקיה:  בינונית
קצב צימוח: מהיר
גובה: 6 מטר

רוחב: 4 מטר
עונת פריחה: אביב
מאפיין שימושי:  פריחה לבנה

 

קרא עוד ....

בוהיניה

עצי נוי נשירים

אור: שמש
השקיה:  מועטה
קצב צימוח: מהיר
גובה: 8 מטר

רוחב:6 מטר
עונת פריחה: אביב
מאפיין שימושי:  נשיר, עץ לצל

 

קרא עוד ....

מילה ירוקת עד

מילה ירוקת עד

עצי נוי נשירים מותנים

אור: שמש
השקיה:  מרובה
קצב צימוח: בינוני
גובה: 17 מטר (לפעמים יותר)

רוחב: 8 מטר
מאפיין שימושי:  המילה מתאימה לגינות גדולות, עץ לצל

עצי נוי 

קרא עוד ....

אדר סורי

אדר סורי

עצי נוי ירוקי עד

אור: שמש
השקיה:  בינונית
קצב צימוח:  בינוני
גובה: 5 מטר (לפעמים יותר)

רוחב: 5 מטר
עונת פריחה: אביב
מאפיין שימושי:  ירוק עד, עץ לצל

עצי נוי 

קרא עוד ....

פלומריה ריחנית

פלומריה ריחנית

עצי נוי נשירים
פיטנה

צבע פריחה: לבן, ורוד
אור:  שמש, צל חלקי
השקיה:  בינונית\מועטה
קצב צימוח: בינוני
גובה: 6 מ'
עונת פריחה: קיץ, אביב וסתיו
מאפיין שימושי: פריחה ריחנית

פלומריה ריחנית

קרא עוד ....