Archive for 'כללי'

מושגים

יוצר ספיח:

פרחי קטיף: צמחים שמתאימים לקטיף לוזה ולאגרטל ולא נובלים במהרה.

 

עשבוני:

מאפיין קישוטי:

מאפיין שימושי:

אורך חיים

חד שנתיים – עונתיים. מחזור חייהם מתקיים מנבט לפריחה והבשלת זרעים, במשך פחות משנה. מתחלקים לפרחי עונה חורפיים ופרחי עונה קיציים.

 

רב עונתיים – חייהם נמשכים כ-3-4 שנים, במחזוריות של צמיחה ופריחה עונתית.

 

רב שנתיים – מאריכי חיים. מחזור חייהם עולה על 5 שנים.

 

אופי עלווה

ירוק עד – צמח הנושא עלים בכל עונות השנה. גם ירוקי ...

קרא עוד ....

חדש במשתלה

IMG_5004

 

הקנה פטריות

 

IMG_5014

קרא עוד ....

גננים מומלצים לדף הבית

גננים מומלצים:
אילן בר

גינות אילן

לפייסבוק נייד: 052-2792273

קרא עוד ....