כתבות

אורנית לוהבת

אורנית לוהבת

צמחים מטפסים שמש

צבע פריחה: כתום
אור:  שמש מלאה
השקיה:  בינונית
קור וחום: רגיש לקרה וליובש
קצב צימוח:  איטי 
גובה: 10-8 מטר 
עונת פריחה: חורף
מאפיין שימושי: גדר, כיסוי שטח, פרגולה